top of page

Apua paikan päällä

Mieppi-pisteet

Maksutonta matalan kynnyksen apua etäyhteydellä tai kasvokkain Helsingin Kalasatamassa ja Myllypurossa. Ajanvaraus puhelimitse tai nettilomakkeella. Voit myös tulla paikalle ilman ajanvarausta tiettyinä kellonaikoina.

 

"Mieppi on matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu, joka on tarkoitettu Helsingissä asuville aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Palvelut ovat helsinkiläisille maksuttomia. Ota yhteyttä Mieppiin, jos sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen tai mielenterveyteen liittyviä huolia ja toivot keskustelutukea. Näin sinun on mahdollista sopia tarpeen mukaan 1–5 keskusteluaikaa tai saada ohjausta."

YTHS

Varataksesi ajan vastaanotolle, ota yhteyttä hoidontarpeen arviointiin SelfChatissa YTHS:n sivuilla tai puhelimitse. YTHS tarjoaa opiskelijoille monenlaisia mielenterveyspalveluita, esimerkiksi ryhmätoimintaa, lyhytterapeuttista apua ja pidempiä terapiajaksoja. Kelalle maksettu terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki YTHS:n palvelut.

"Hoidontarpeen arvioinnissa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa ja arvioi tilanteesi sekä hoidon kiireellisyyden, antaa itsehoito-ohjeita sekä ohjaa sinut tarvittaessa tarvittaessa muuhun palveluun, mikäli asiasi ei kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin."

Oma terveysasema

Kiireellistä apua tarvitessasi voit hakeutua arkisin omalle terveysasemallesi ilman ajanvarausta. On kuitenkin suositeltavaa, että soitat ensin! Puhelinnumerot löytyvät terveysasemien omilta sivuilta. Terveysasemat ovat kiinni iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin voit hakeutua päivystykseen.

"Ensisijainen hoitopaikkasi mielenterveys- ja päihdeasioissa on terveysasema, ja sieltä sinut voidaan tarvittaessa lähettää edelleen jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Terveysasemalla sinua hoitavat työparina lääkäri ja hoitaja. Voit saada myös mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneen sairaanhoitajan palveluita terveysasemalta. Hänen vastaanotolleen ohjaudutaan terveydenhoitajan tai lääkärin tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen."

Päivystys

Akuutin avun tarpeessa terveysasemien ollessa kiinni saat päivystysapua numerosta: 116 117 (toimii kaikkialla Suomessa). On suositeltavaa, että soitat tähän numeroon ennen päivystykseen hakeutumista!

Psykiatrinen päivystys Helsingissä:

Haartmanin sairaala

Haartmaninkatu 4

Helsinki

puh. 09 3106 3231

"Palvelemme Meilahden yhteispäivystyksessä Haartmanin sairaalassa ensisijaisesti yli 16-vuotiaita eteläisen, keskisen ja läntisen Helsingin asukkaita. Kiireellisessä tilanteessa annamme hoitoa asuinpaikasta riippumatta. Päivystyksissä hoidamme äkilliset sairaudet ja vammat sekä mielenterveyteen liittyvät ongelmat, jotka vaativat kiireellistä hoitoa."

terapia.png
bottom of page