top of page

6 toimenpidettä, joita Qaareva vaatii opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi

Päivitetty: 19. toukok. 2021


Yli vuoden jatkunut etäopetus ja poikkeusolot koettelevat opiskelijoiden jaksamista. Jopa 60 % Helsingin yliopiston opiskelijoiden intoa ja uupumusta kartoittaneeseen tutkimukseen vastanneista koki olevansa joko täysin uupunut tai uupumusriskissä. Yhä useampien opiskelijoiden arkea kuormittavat mm. taloudelliset huolet, motivaatiopula, kasvanut itseohjautuvuuden vaade, työelämän näköalattomuus, huoli opintojen riittävän nopeasta etenemisestä sekä yleinen epävarmuus tulevasta. Kaiken tämän keskellä yhteisöllisyyden merkitys voimavarana korostuu.

Mahdollisuus kokea jaksamista tukevaa osallisuutta ja yhteyttä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Useiden ensimmäisten vuosien opiskelijoiden yliopistoyhteisön muodostaminen on jäänyt kesken tai puuttunut täysin eikä etäyhteyden avulla tapahtuva vuorovaikutus korvaa täysin aitoja kohtaamisia. Koemme, että parhaimmillaan laadukkaasti toteutettu ja huomioonottava opetus voivat kuitenkin edistää kuuluvuuden tunnetta sekä vahvistaa opiskelijoiden kokemusta pystyvyydestä. Samoin järjestöt voivat panoksellaan vähentää yksinäisyyttä rakentamalla yhteisöjä sekä tarjoamalla paikkoja vertaistuelle. Me Qaarevassa olemme opiskelijoiden puolella ja teemme parhaamme voidaksemme tukea toisiamme ja itseämme vaikeassa tilanteessa. Toivotamme jokaisen tervetulleeksi mukaan yhteisöömme, jossa kaikilla on mahdollisuus turvallisesti ja saavutettavasti saada vertaistukea ja osallistua toimintaamme matalalla kynnyksellä.


Aina vertaistuki ja yhteisöllisyys eivät yksinään riitä, jolloin avun hakeminen muualta korostuu. Avuntarpeen kasvaessa myös kynnys avun saantiin on noussut pitkien jonojen ja resurssipulan vuoksi, erityisesti YTHS:n puolella. Vaadimme hallitukselta konkreettisia tekoja mielenterveyspalveluiden tukemiseksi. Me Qaarevassa korostamme myös jokaisen oikeutta apuun: tehtäviimme kuuluu yhteisön rakentamisen lisäksi ajankohtaisen tiedon ja resurssien jakaminen. Avaamme pian nettisivut, joita varten olemme työstäneet resurssipankkia ilmaisista, turvallisista ja saavutettavista tuki- ja mielenterveyspalveluista. Kuulemme myös mielellämme ajatuksiasi siitä, miten voimme auttaa queer-opiskelijoiden jaksamista tänä vaikeana aikana!

Distance learning has lasted over a year – the demanding circumstances challenge students’ resilience. University of Helsinki’s survey investigating the study engagement and burnout of students shows that as many as 60% of the respondents feel they are either burnt out or at risk of burning out. The daily lives of numerous students are burdened by financial worries, lack of motivation, concerns about sufficient progress of studies and general uncertainty of the future, among other things. In the midst of all the worries, the importance of community is emphasized.


The opportunity to experience participation that strengthens resilience shouldn’t be taken for granted. For many freshmen, the attachment to communities at university has been interrupted; the chances to participate in the communities may have been missing completely. Remote connections cannot fully substitute for genuine encounters provided by face-to-face interaction. However, inclusive, high-quality teaching can improve participation and strengthen students’ experiences of capability. Likewise, organisations can contribute to reducing loneliness by building communities as well as creating opportunities for peer support. We at Qaareva are on the students’ side and do our best to provide support and meaningful participation. We welcome everyone into our community, where everybody has the chance to safely and accessibly receive peer support and participate in the activities at a low threshold.


Peer support and community alone are not always enough. Thus, seeking help elsewhere becomes more significant. As the need for help increases, the threshold for receiving support has also risen due to long queues and lack of resources, especially at FSHS. We demand the government to take concrete action to strengthen mental health services. Qaareva emphasizes everyone's right to help. In addition to building a community, our main tasks include sharing up-to-date information and resources. We will soon launch our website, where we have gathered info about free, safe, and accessible support and mental health services. We are also happy to hear your thoughts on how to help queer students cope during these times!0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page