top of page

Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päiväTänään vietetään kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää! Teemana on yhdessä vastustaminen, tukeminen ja toipuminen.


Vuoden 1969 Stonewallin mellakat ovat BIPOC trans-naisten, drag queenien ja lesbojen tekemän työn harteilla. Valitettavasti kyseiset henkilöt jätettiin ulkopuolelle mellakoiden jälkeen ja kyseisestä liikkeestä heränneet ihmisoikeusjärjestöt alkoivat ajamaan erityisesti valkoisten homojen oikeuksia. Esimerkiksi aktivisti Sylvia Rivera on kritisoinut tätä puheessaan ‘Y’all Better Quiet Down’.


Poissulkeminen ei ole ollut ainoastaan yleistä yhteiskunnassamme, vaan myös oman yhteisömme sisällä valitettavasti yhä tänä päivänä. Queerfobian juuret ovat syvällä yhteiskunnan rakenteissa ja asenteissa eikä queeryhteisökään ole vapaa näistä erilaisista fobian ja syrjinnän muodoista tai arvottavista jaotteluista. Voimme kuitenkin yhdessä taistella niitä vastaan!


Inklusiivisen ja yhtenäisen yhteisön rakentamisen merkitys korostuu erityisesti tämän päivän latautuneessa ja vastakkainasetteluja korostavassa keskustelukulttuurissa. Yhteisössä heikommassa asemassa olevien nostaminen keskiöön ei tee muista eriarvoisuuden muodoista vähemmän tärkeitä. Nostaessamme yhteisömme kaikki jäsenet ihmisoikeuksien tasolla samalle viivalle, on meidän helpompi ajaa koko yhteisön oikeuksia. Yhdessä meillä on paremmat resurssit pitää toistemme puolia ja tarjota tukea toisillemme.


Virheiden tekeminen on inhimillistä. Muistetaan kuitenkin kunnioittaa jokaisen itsemäärittelyoikeutta sekä kokemusta, vaikka niitä ei heti itse ymmärtäisikään. Itselle uuden ymmärtäminen on prosessi, joka ottaa aikaa. Kukaan meistä ei ole vapaa yhteiskunnan normeista tai ennakkoluuloista, joten pyritään reflektoimaan aktiivisesti omaa toimintaa, kuunnellaan ja ennen kaikkea ollaan armollisia niin itsellemme kuin toisillemmekin.


Niin kauan, kun yhteiskunnan rakenteet jättävät queer-ihmiset ulkopuolelle, on erityisen tärkeää, että on olemassa tiloja sekä paikkoja, joissa saa olla täysin oma itsensä - ilman jatkuvaa tarvetta perustella omaa olemassaoloaan tai keskeneräisyyttään. Pyrimme rakentamaan Qaarevasta yhteisöllistä paikkaa, jossa on tilaa toipua.


Qaarevassa on lupa sanoa, jos jokin asia ei ole ok. Qaarevassa on myös lupa olla keskeneräinen ja myöntää ettei tiedä. Myös Qaareva reflektoi jatkuvasti omaa toimintaansa ja kuulee aktiivisesti yhteisön ääntä, jotta oppisi toiminaan armollisemmin, huomioisi paremmin yhteisön tarpeet sekä löytäisi monipuolisemmat tavat tukea.


Olemme moninainen yhteisö, jossa jokaisella on tilaa olla oma itsensä. Juuri yhteisön moninaisuus yhdistää meitä. Elämme kaikki enemmän tai vähemmän yhteiskunnan normien ulkopuolella, ja huolimatta erilaisista itseilmaisun ja -määrittelyn muodoista jaamme halun kunnioittavampaan ilmapiiriin ja avoimempaan yhteiskuntaan, joka sallii vapauden määritellä itse itsensä. Erilaiset luokittelut tulisikin ennen kaikkea nähdä keinoina ymmärtää ja sanoittaa omia kokemuksia eikä niinkään välineiksi, joilla rakennetaan rakentaa muureja ihmisten välille ja eristäydytään toisistamme. Queerfobia on valjastanut luokittelut sorron ja ulossulkemisen aseeksi - otetaan moninaisuus takaisin ja valjastetaan se voimavaraksemme!


Tämän vuoden teema on yhdessä vastustaminen, tukeminen ja toipuminen. Siispä

VASTUSTETAAN queerfobiaa ja ulossulkemista niin yhteisön sisällä kuin yhteiskunnassakin

TUETAAN toisiamme ja pidetään yhdessä toistemme puolia

EDISTETÄÄN TOIPUMISTA ja luodaan yhteisö, jossa on tilaa kaikille0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Opmerkingen


bottom of page