top of page

Panseksuaalisuuden ja panromanttisuuden näkyvyyden päivä 24.5.Tänään 24.5. vietetään panseksuaalisuuden ja panromanttisuuden näkyvyyden päivää!


Panseksuaalisuudella ja panromanttisuudella tarkoitetaan tyypillisesti vetoa ihmisiin sukupuolesta riippumatta. Panseksuaalisuudesta puhutaan myös usein rinnakkain biseksuaalisuuden sekä hieman tuntemattomampien termien omniseksuaalisuuden ja polyseksuaalisuuden kanssa. Termit ovatkin osittain päällekkäisiä, sillä jokaisella niistä viitataan tyypillisesti mahdollisuuteen viehättyä useista sukupuolista. On myös hyvä muistaa, etteivät termit sulje toisiaan pois. Osalle sukupuolella ei ole merkitystä, kun taas osa voi kokea tarpeelliseksi kuvata termeillä tarkemmin omia sukupuolipreferenssejään. Seksuaalisuus on usein liikkuvaa ja monimuotoista, eivätkä kaikki tunne tarvetta määritellä omaa kokemustaan seksuaalisuudestaan kategorioiden avulla. Siitä huolimatta, että kategorioilla voidaan kuvata useita erilaisia kokemuksia, osa voi tuntea annetut kategoriat turhan ahtaina. Tämän vuoksi onkin tärkeää muistaa, että jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä itsensä – kukaan ei siis voi ulkoa käsin tehdä oletusta siitä, mitä toisen kokemus edustaa.


Haluammekin tänään korostaa erityisesti seksuaalisuuden moninaisuutta ja joustavuutta. Tämä on tärkeää, sillä pyrkimys yksiselitteiseen kategorisointiin ulottuu myös seksuaalisuuden ja sukupuolen kuvaamiseen, mikä näkyy taipumuksena jakaa seksuaalisuus tiiviiden määritelmien alle. Tämä voi aiheuttaa monille ahdistusta ja kuulumattomuuden tunteita. Siinä missä kategoriat ovat usein välttämättömiä välineitä sanallistaa maailmaa, niillä voidaan pahimmillaan sulkea ulos yksilölliset sekä alati muuttuvat kokemukset ja vahvistaa mielikuvaa seksuaalisuuden ehdottomuudesta. Jokaisen kokemus seksuaalisuudesta on yksilöllinen, kunnioitetaan siis sitä. Olipa henkilölle sukupuolilla väliä tai ei, jokaisen kokemus omasta seksuaalisuudesta on arvokas ja tärkeä!


Kuinka huomioida seksuaalisuuden moninaisuus arjen kohtaamisissa

  • Älä oleta kenenkään seksuaalista suuntautumista esimerkiksi henkilön kumppanin/kumppaneiden sukupuolen tai seksuaalisuuden, harrastusten tai ulkonäön perusteella

  • Muista, että henkilön kokemus seksuaalisuudesta voi muuttua – se, miten henkilö identifioituu juuri nyt ei tarkoita, että kokemus olisi aina ollut samanlainen tai olisi sitä myös tulevaisuudessa!

Esimerkki-ilmaisuja, joiden avulla et tule olettaneeksi henkilön seksuaalista suuntautumista:

  • Millaisista ihmisistä/tyypeistä sinä viehätyt?

  • Millaiseksi koet seksuaalisuutesi?

  • Onko sinulla kumppania tai kumppaneita? (Muistathan kunnioittaa myös, sitä jos henkilö ei halua kertoa!)

Linkki tekstissä käytettyjen termien määrittelyyn: *TBA*
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page