top of page

Qaareva kannanotto: pääsykokeissa tulee taata opiskelijoiden yhdenvertaisuusEi ole oma valinta kuulua riskiryhmään, joutua karanteeniin päivää ennen pääsykoetta tai saada altistumisilmoitus juuri ennen valintakoetta.

Pääsykokeiden järjestäminen lähikokeena sen sijaan on valinta, joka eriarvoistaa hakijoita. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on päättänyt olla turvaamatta riskiryhmään kuuluville erikseen koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä. Karanteeniin määrätyille tai altistumisilmoituksen saaneille hakijoille ei myöskään järjestä uutta valintakoetta myöhemmin keväällä tai osallistumista koepäivänä edes etäyhteyksin ja poikkeusjärjestelyin.

Qaareva on kaikkien niiden hakijoiden puolella, jotka lähikokeiden takia joutuvat:


1. pandemiassa matkustamaan eri paikkakunnalta kokeisiin

2. riskeeraamaan pääsykoetta edeltävän ja sen jälkeisen toimeentulonsa mahdollisen korona-altistumisen vuoksi

3. valitsemaan pääsykokeiden ja terveytensä väliltä

4. pelkäämään mahdollisia altistumisia tai työttömyysetuutensa menettämistä, jos ei pääsekään osallistumaan pääsykokeisiin

5. erityisen tarkasti punnitsemaan valintakokeisiin osallistumista riskiryhmään kuulumisen vuoksiRehtorineuvosto suosittelee lähikontaktien välttämistä valintakokeita edeltävien kahden viikon ajan, mutta jokaisen hakijan kohdalla tämä ei ole mahdollista esim. asumismuodon tai työn takia. Lisäksi pääsykokeiden järjestäminen lähikontaktissa ilman muita osallistumismuotoja saattaa kannustaa ihmisiä toimimaan pääsykokeissa vastuuttomasti.

Lisäksi UNIFI on ilmoittanut, ettei riskiryhmiin kuuluville voida tarjota erityisjärjestelyitä, sillä “Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin.” Tämä kuitenkin sivuuttaa riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden erilaisen aseman suhteessa muihin osallistujiin. Tasapuolisen kohtelun nimissä yhdenvertainen, kaikkien tarpeita kunnioittava lähestymistapa on siis kokonaan tässä päätöksessä sivuutettu.Qaareva vaatii UNIFI ry:n harkitsemaan lähivalintakokeiden linjauksiaan uudelleen ja varmistamaan hakijoiden yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun hakuprosessissa sekä turvallisen osallistumisen valintakokeisiin jokaiselle.


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page