top of page

Vakava väkivallanteko Pohjoismaisen LGBTI-konferenssin yhteydessä


Pohjoismaisessa LGBTI-konferenssissa 26.9.2023 tapahtunutta vakavaa pahoinpitelyä tutkitaan viharikoksena. Qaareva huolissaan vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä. (in English below!)


Qaarevan puheenjohtaja osallistui sateenkaariyhteisön edustajana ja osana Suomen delegaatiota Pohjoismaiseen Nordic LGBTI -konferenssiin Islannin Reykjavikissa 25.-27.9.2023. Konferenssi päättyi järkyttävällä tavalla sateenkaariyhteisöön kohdistuneeseen väkivallantekoon.

Islannin valtakunnallinen sateenkaarijärjestö Samtökin ’78 kutsui yhteistyössä Islannin pääministerin toimiston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa yhteensä noin 100 edustajaa eri Pohjoismaiden sateenkaarijärjestöistä konferenssiin. Konferenssin aiheena oli pohjoismainen yhteistyö vihapuhetta ja viharikoksia vastaan. Suomesta ja Ahvenanmaalta osallistujia oli lähes 25. Edustajia konferenssissa oli Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Grönlannista, Färsaarilta, Ahvenanmaalta ja Saamenmaalta.

Konferenssi oli äärimmäisen tärkeä askel pohjoismaisen sateenkaarioikeuksia koskevan yhteistyön lisäämiseksi. Konferenssin keskusteluissa teemoina olivat erityisesti vihapuhe, anti-gender -liikehdintä ja disinformaation leviäminen sekä trans- ja intersukupuolisten ihmisten terveydenhuolto. Keskustelussa nousi esiin myös Pohjoismaissakin ilmenevä äärioikeiston liikehdintä. Pohjoismaiden neuvoston tasa-arvoyksikkö keräsi lisäksi osallistujilta tietoa raporttiin transihmisten työelämäkokemuksista. Konferenssi oli poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeä paikka sateenkaaritoimijoille tuottaa ja jakaa ajankohtaista sateenkaarioikeuksien tietoa sekä edistää LGBTQIA+ ihmisten asemaa.

Konferenssin vakavat teemat konkretisoituivat tiistai-iltana, jolloin ruotsalaisen transjärjestön FPES:n puheenjohtaja joutui vakavan pahoinpitelyn uhriksi Reykjavikin keskustassa iltatilaisuudesta lähtiessään. Uhrilla oli esillä sateenkaarinauhassa oleva nimikyltti, joita kaikki osallistujat velvoitettiin käyttämään turvallisuussyistä. Islannin poliisi tutkii tapahtunutta vakavana pahoinpitelynä ja viharikoksena, johon liittyy lisäksi mahdollisesti rasistinen motiivi. Suomen sateenkaarijärjestöjen kattojärjestö Seta ry pitää sateenkaarevuuteen kohdistuvan viharikoksen motiivia tiedotteessaan ilmeisenä. Uhri on tämänhetkisen tiedon mukaan edelleen sairaalahoidossa vakavien vammojen vuoksi.

Saamamme tiedon mukaan Islannin poliisi oli tiedottanut Samtökin ‘78 -järjestöä yleisestä uhasta kohdistuen konferenssiin jo etukäteen. Poliisivalvontaa sekä turvallisuustoimia oli lisätty konferenssin ajaksi. Tästä ei ollut kuitenkaan mennyt tietoa suurelle osalle konferenssiin osallistuville edustajista. Joitain osallistujia kohtaan oli hyökätty sanallisesti jo aiemmin maanantaina Reykjavikissä.

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir on tuominnut teon ja luvannut tarttua itse suoraan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaan vihapuheeseen. Tapahtunut on saanut paljon huomiota islantilaisessa mediassa. Tapahtumasta on uutisoitu tähän mennessä norjalaisessa, tanskalaisessa ja ruotsalaisessa mediassa. Suomessa media ei ole tarttunut aiheeseen sen vakavuudesta huolimatta.

Tiistaina osana konferenssia pidettiin myös pohjoismaiden tasa-arvoministerien keskustelu, johon osallistui Suomesta sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, jonka vastuulla ovat esimerkiksi tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvolainsäädäntö. Grahn-Laasonen ei ole kommentoinut tapahtunutta väkivallantekoa julkisesti, vaikka hän on tietoinen tapahtuneesta.

Qaareva tuomitsee vahvasti kaiken sateenkaari-ihmisiin ja vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan ja vaatii konkreettisia toimia väkivallan ja vihapuheen kitkemiseksi myös valtiotasolla. Qaarevassa meitä huolestuttaa, ettei suomalainen media ole nostanut tätä sateenkaariyhteisöön kohdistuvaa vakavaa väkivaltatapausta otsikoihin, vaikka konferenssissa oli kyse merkittävästä pohjoismaisesta yhteistyöstä sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien edistämiseksi. Suomessa ei, toisin kuin monissa muissa Pohjoismaissa, ole lainkaan sateenkaarioikeuksien toimintaohjelmaa, jolla pyrittäisiin takaamaan sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteutuminen ja turvallisuus.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suositti hallituskauden 2023–2027 hallitusohjelmaan muun muassa sateenkaaripoliittisen ohjelman laatimista. Orpon hallitus ei ole hallitusohjelmassaan ottanut millään tavoin kantaa sateenkaarioikeuksien edistämiseksi tai yhteisöömme kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, ettei hallitusohjelma aja millään tavoin “välittävää ja vahvaa Suomea” kaikille. Vaadimme Suomen poliittista johtoa sitoutumaan konkreettisin keinoin vastustamaan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa vihaa, syrjintää ja ennakkoluuloja.


***


A serious assault investigated as a hate crime took place during the Nordic LGBTI conference in September 26th. Qaareva is worried about the increasing violence against minorities.

The president of Qaareva participated as a representative of the queer community and as part of the Finnish delegation at the Nordic LGBTI conference in Reykjavik, Iceland on September 25-27th, 2023. Iceland's national rainbow organisation Samtökin '78, in cooperation with the Icelandic Prime Minister's Office and the Nordic Council of Ministers, invited a total of around 100 representatives from various Nordic LGBTQIA+ organisations to a conference. The topic was Nordic cooperation against hate speech and hate crimes. There were almost 25 participants from Finland and Åland. There were representatives from Finland, Sweden, Norway, Denmark, Greenland, the Faroe Islands, Åland and Saami.

The conference was an extremely important step to increase Nordic cooperation on LGBTQIA+ rights. The conference had discussions about hate speech, anti-gender movement and the spread of disinformation, as well as healthcare for trans and intersex people. The discussion also brought up the rise of the far-right movement that we have also seen in the Nordic countries. The equality unit of the Nordic Council also collected information from the participants for the report on the working life experiences of trans people. The conference was a politically and societally important place for queer activists to produce and share current information on rainbow rights and promote the rights of LGBTQIA+ people.

The serious themes of the conference became reality on Tuesday evening, when the president of the Swedish trans organisation FPES became the victim of a serious assault in Reykjavik while leaving the conference event. The victim had visible the conference’s rainbow name tag, which all participants were obliged to wear for safety reasons. The police are investigating the incident as a serious assault and a hate crime, which also has a possible racist motive. The Finnish rainbow umbrella organisation Seta ry states that it is obvious that the motive of the crime was hatred towards the LGBTIQA+ community. The victim is still in hospital due to serious injuries.


According to the information received by Qaareva, the Icelandic police had informed Samtökin '78 about the general threat regarding the conference in advance. Police surveillance and security measures had been increased for the duration of the conference. However, information about this was not shared with all the representatives participating in the conference. Some participants had already been verbally attacked earlier on Monday in Reykjavik.

The Prime Minister of Iceland, Katrín Jakobsdóttir, condemned the act and promised to deal directly with hate speech against LGBTQIA+ people. The event and the following assault received a lot of attention in the Icelandic media. The event has been reported so far in the Norwegian, Danish and Swedish media. In Finland, the media has not picked up on the topic despite its seriousness. As a part of the conference a discussion between the equality ministers of the Nordic countries was held on Tuesday. The Finnish Minister of Social Security Sanni Grahn-Laasonen took part in the discussion. Grahn-Laaksonen is responsible for e.g. equality policy and equality legislation in Finland. Minister has not publicly commented on the assault, even though she is aware of the incident.

Qaareva strongly condemns all violence against LGBTQIA+ people and minorities and demands concrete measures to end violence and hate speech also on a national level. We are concerned that the Finnish media hasn’t written about this serious case of violence against the queer community, even though the conference is significant Nordic cooperation promoting the LGBTQIA+ human rights. Finland, unlike many other Nordic countries, doesn’t have a political LGBTQIA+ rights action plan. The plan would secure concrete measures aimed to protect LGBTQIA+ rights, improve quality of life for queer people, increase recognition of gender and sexual diversity in society and dismantle hate speech.


The Non-Discrimination Ombudsman recommended LGBTQIA+ action plan to be prepared during this governments reign 2023-2027.Orpo's government hasn’t prepared an action plan nor has it taken any stand in its government program to promote LGBTQIA+ rights or to reduce violence against the community. This is a good example of how the government's program does not promote “a caring and strong Finland” for everyone. We demand that Finland's political leadership commits to concrete means to oppose hate, discrimination and prejudice against LGBTQIA+ people.


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page