top of page

Voimakasta, turvallista, kaunista, lempeää ja iloista Pride-viikkoa!


Pride on meidän sateenkaarevien juhla. Se on LGBTQIA+ yhteisön oma ja voimme viettää sitä tavallamme anteeksipyytelemättä ja selittelemättä - isosti tai pienemmin, voimavarojemme puitteissa. Emme ole velkaa juhlaa, julistusta tai sateenkaarevuuden todistelua kenellekään. Kiitos jokaisella, joka on rohkeasti oma itsensä ja jokaiselle, joka etsii itseään, mahdollisesta pelosta ja epävarmuudesta huolimatta. Queer-ilo on myös vastarintaa. Se osoittaa, että olemme olemassa; että sateenkaarevuus ei oli sama kuin tragedia, vaan osa ihmisyyttä. Ennen kaikkea Pride on kuitenkin protesti. Se on ihmisoikeustapahtuma: vaatimus tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, turvallisuudesta ja kunnioituksesta vuoden jokaisena päivänä. Vaatimus siitä, että kukaan ei jää yksin. Pride vastustaa syrjintää, väkivaltaa ja vihaa. Pride kuukaudelle on edelleen kipeää tarvetta, kuten kauheat uutiset Oslosta, Suomen ihmis- ja itsemääräämisoikeutta loukkaava translaki sekä toistuvat tutkimustulokset sateenkaarinuorten pahoinvoinnista osoittavat. Pride vaatii jatkuvia aktiivisia tekoja, ei kauniita sanoja kesäkuun ajan. Etenkin se vaatii tukea ja tekoja queer-yhteisön ulkopuolelta, liittolaisilta. Muutos ja keskustelu eivät voi jäädä vähemmistön harteille. Omasta identiteetistä ihmisoikeuksien ajaminen sekä oman arvon ja olemassaolon jatkuva perustelu kuluttavat. Sinä ei-sateenkaareva: etsi tietoa ja kuuntele, ole avoin ja kärsivällinen itseäsi kohtaan. Kouluttaudu ja ymmärrä, että saatat myös tehdä virheitä. Puutu omaan ja muiden epäasialliseen käytökseen tai puheeseen. Tue LGBTQIA+ ääniä, sisältöjä ja taidetta, lahjoita. Kyseenalaista sisäistämisiä normeja, asenteita ja käytöstä, älä sateenkaarevan kokemuksia. Välinpitämättömyyden, hiljaisuuden ja tietämättömyyden aika on ohi. Ei pelkästään suvaita toisiamme, vaan rakennetaan aktiivisesti maailmaa, jossa jokaisen meistä on hyvä olla. Tämä lähtee halusta ymmärtää ja hyväksyä myös asioita, joita ei ole itse kokenut. Aktiivisia tekoja tarvitaan myös LGBTQIA+ yhteisön sisällä, jotta jokainen sateenkaareva tuntisi olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi.


🌈🌈🌈

Qaareva tarjoaa alustan sateenkaareville 365 päivänä vuodessa. Haluaisitko saada äänesi ja tarinasi kuuluviin? Onko sinulla taidetta, joka kaipaa yleisöä? Oletko kaivannut tilaa pohtia ja purkaa yhteiskunnallisia ilmiöitä kirjottaen, valokuvaten tai podcastissa. Qaareva julkaisee ilolla yhteisön taidetta, tekstejä, valokuvia, piirrustuksia, kokemustarinoita ja sisältöjä verkkolehdessä ja somessa. Sisältöjä voi julkaista omalla nimellä tai nimimerkillä. Laita meille yksityisviestiä, tarjoamme sinulle alustan.

🌈🌈🌈


***


Pride is our celebration. It’s the LGBTQIA+ community’s own and we can spend it the way we want without apologies or explanations. We don't owe a celebration, declaration, or proof of our queerness to anyone. Thank you to anyone who is bravely themselves and to anyone who is still searching for themselves, despite any fears and uncertainties. Queer joy and happiness are also resistance. They show that we exist; that the queerness doesn't mean tragedy but is part of humanity.


Above all, however, Pride is a protest. It is a human rights event: a demand for equality, equity, safety and respect for every day of the year. A demand that no one is left alone. Pride opposes discrimination, violence and hatred.


There is still an urgent need for Pride month, as the terrible news from Oslo, the Finnish trans law violating human rights, and the findings on the poor state of ​​queer youth's wellbeing show.


Pride requires constant active deeds, not just pretty words during June. In particular, it requires support and action from outside the queer community. Change and dialogue cannot be left to the minority. It is consuming to fight for human rights from one's own identity and to constantly justify one's own existence.


Therefore, you non-queer: seek information and listen, be open and patient with yourself. Train yourself and understand that you may also make mistakes. Address your own and others' inappropriate behavior or speech. Support LGBTQIA+ voices, content and art, donate. Question internalized norms, attitudes and behavior, not the queer experiences. The time of indifference, silence and ignorance must be over.


Let's actively build a world where everyone can enjoy being themselves, not just tolerate each other. This stems from a desire to understand and accept things that you have not experienced yourself. Active action is also needed within the LGBTQIA+ community to make every queer feel safe and welcome in the community.🌈🌈🌈

Qaareva provides a platform for queers for every


365 day of the year. Would you like to have your voice and story heard? Do you have art that misses the audience? Have you longed for space to reflect on and unravel social phenomena by writing, photographing, or podcasting?


Qaareva is happy to publish community's art, texts, photographs, drawings, experience stories, and content in our online magazine and SoMe. Content can be published under your own name or a nickname. Send us a private message!

🌈🌈🌈

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page