top of page
Image by Steve Johnson

Inklusiivinen kieli

Ohjeita ja aineistoja inklusiivisesta, syrjimättömästä kielestä

Setan opas sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, sateenkaariperheiden ja suhteiden moninaisuuden käsittelyyn mediassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tasa-arvotiedon keskuksen koulutus.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän kokoma ohje psykologeille asiakkaan sensitiiviseen kohtaamiseen.

Osallistavan viestinnän EU-opas.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education -viraston kokoama sanasto.

Demos Helsingin selvitys digitaalisesta inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tasa-arvotiedon keskuksen sivu sukupuolitietoisesta viestinnästä.

Eliisa Alatalon luennon videotallenne sukupuolen moninaisuudesta journalismissa ja viestinnässä. 

Taidehallin määritelmä sanalle queer englanniksi että suomeksi. 

Qaarevan kokoama lista erilaisista sateenkaarevista sanastoista.

Image by Steve Johnson

Puuttuiko sivuilta jotain tärkeää?

Jos haluat lähettää materiaalia tai palautetta resurssipankista, ota yhteyttä Qaarevan hallitukseen. Päivitämme resurssipankkia jatkuvasti.

bottom of page