top of page

Projektit ja hankkeet

Check out some of our latest work

Jatkuva tiedon tuoton projekti

2021-

LGBTQIA+ -tiedon resurssipankki

Resurssipankki on Qaarevan hanke, jossa keräämme yhteen LGBTQIA+ yhteisön tuottamaa tietoa sekä tutkimusta ja tukea niin queer-yhteisölle kuin eri toimijoille laajemminkin. Hankkeen avulla haluamme tarjota  nämä tiedot saavutettaviksi resursseiksi jokaiselle. Qaareva ry yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisön kanssa rakentaa ja päivittää jatkuvasti resurssipankkia. Haluamme tarjota tuoreimman mahdollisen queer-asioihin liittyvän tiedon koulutuksen, tutkimuksen ja jokaisen oman työn tueksi – olet sitten opiskelija, asiakastyön  ammattilainen, aktivisti, opettaja, politiikko tai järjestötyöntekijä!

Qaarevan resurssipankki on teemoiteltu queer-asiain aiheiden mukaan. Osa tiedosta on järjestön ja jäsenistön itse tuottamaa. Qaarevalla on laaja, monitieteellinen jäsenistö, jolla on vahva kokemusasiantuntijuus LGBTQIA+ yhteisöä koskevista teemoista.  Resurssipankin rakentamiseen ja päivittämiseen voi osallistua kuka tahansa. Otamme myös vastaan uusia tutkimuksia, julkaisemme artikkeleita sekä seuraamme jatkuvasti uusimpia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia hankkeita.

Opetuksen ja koulutuksen resurssit

Tutkimuksen resurssit

LGBTQIA+ tutkimustietoa

Qaarevan tuottamaa tutkimustietoa

 

- Yhdenvertaisuus kysely

Yhdenvertaisuustyö

Qaareva tekee yhdenvertaisuustyötä LGBTQIA+ oikeuksia puolustaen niin yliopistolla kuin yhteiskunnassa. Toimimme rakenteellista syrjintää vastaan purkamalla ennakkoluuloja, jakamalla tietoa, kouluttamalla ja tukemalla queer-yhteisöä vertaistoiminnalla. 

Järjestämme tapaamisia yliopiston ja ylioppilaskunnan kanssa: näin saamme nostettua yhteisömme kohtaamat haasteet vahvasti esille. Lisäksi keräämme tietoa LGBTQIA+ -opiskelijoiden kokemasta syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta kyselyiden avulla.

Olemme laatineet useita kannanottoja sateenkaarivähemmistön oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä ylläpidämme keskustelua LGBTQIA+ oikeuksista yliopistoinstituutiossa. Olemme kokoustaneet Helsingin yliopiston yhdenvertaisuusvastaavien sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa useaan ootteeseen siitä, millaisilla konkreettisilla parannuksilla ja muutoksilla tekisimme yliopistosta inklusiivisempaa ja yhdenvertaisempaa kaikille. Yhdenvertaisuustyömme keskiössä onkin turvallisempi ja moninaisempi yliopisto, työelämä, yhteisö ja yhteiskunta. Lue lisää konkreettisista ehdotuksistamme inklusiivisemman opiskelun tukemiseen täältä

Inklusiivisemman opetuksen koulutukset (2021-2022)

Changing education -konferenssi (syksy 2021)

Yhdenvertaisuustyön neuvottelut (jatkuva)

Sateenkaarioikeuksien paneeli  (kesäkuu 2021)

 

Tuesdays

10:00 am

Sateenkaareva edunvalvonta

Valvomme LGBTQIA+ -opiskelijoita etuja, autamme eteenpäin haastavissa tilanteissa ja teemme parhaamme queer-opiskelijoiden oikeusturvan takaamiseksi. Qaarevan hallitukseen voi ottaa yhteyttä moninaisissa edunvalvonnan kysymyksissä ja raportoida kohtaamastaan syrjinnästä yliopiston ja opintojen piirissä edunvalvontalomakkeen kautta. 
 

Kun toimimme queer-opiskelijoiden edunvalvojina ja oikeuksien puolustajina, kartutamme samalla yhä laajempaa tietopohjaa yhdenvertaisuustyön tueksi. Jokainen esille tuotu ongelmatilanne antaa paremmat mahdollisuudet asian korjaamiseksi. Qaarevan edunvalvontatyössä korostuu vuorovaikutus, tilanteiden kartoittaminen tarvittaessa yhdessä ja mahdollisuus myös anonyymiin asian eteenpäin viemiseen.

Anonyymin edunvalvonnan mahdollisuus 

Edunvalvonta yhteistyössä HYY:n kanssa

Oikeusturvasivustomme

 

Tuesdays

10:00 am

Queer-media

Tuemme LGBTQIA+ -ääniä ja teemme queer-representaatiota monimediaisesti. Haluamme olla tekemässä median kuvastoista ja äänistä moninaisempia ja tuoda keskusteluun myös marginalisoituja ääniä. Queer-mediamme toimii platformina, verkkolehtenä, podcastina ja sosiaalisen median alustoilla sekä sosiaalisen mediamme apissa, jonka tarjoaa Spaces by Wix. Tuottamamme sisältö on kaksikielistä ja keskeisimmät arvomme ovatkin inklusiivisuus, vaikuttavuus ja mielenkiintoisuus. Me otamme vastaan juttuideoita, artikkeleita, kuvituksia ja teemme enemmän kuin mieluusti yhteistyötä muiden tahoje, järjestöjen, hankkeiden ja aktivistien kanssa queer-median luomisessa!

bottom of page