top of page

Inklusiivisuus

opetuksessa

Pile of Books

Opetetaan, jotta opitaan. Kouluttaudutaan, jotta osataan! Oppimisen oikeus kuuluu kaikille, mutta sen periaatteen toteutuminen on meidän käsissämme. Meidän on luotava inklusiivisia tiloja, joissa kaikkien on turvallista oppia ja kokea osallisuutta oppimisympäristöstään. Tämän lisäksi meidän on varmistettava, että oppimamme ja opettamamme tieto on kattavaa, moninaista ja inklusiivista! Tähän artikkeliin on kerätty lyhyesti ohjeita huomioida inklusiivisuus opetuksessa. Artikkelin alta löydät lisää lähteitä ja resursseja inklusiiviseen opetukseen ja sen toteuttamiseen käytännössä.

Teksti: Mathilda Selin

Kysy ja käytä oikeita nimiä ja pronomineja

Jokainen henkilö ansaitsee tulla puhutelluksi omalla oikealla kutsumanimellään. Toisinaan viralliset järjestelmät – kuten Moodle, Wilma tai Weboodi – eivät anna mahdollisuuksia korjata kutsumanimeään halutun mukaiseksi mikäli juridista prosessia ei ole tehty vielä tai se ei ole vielä mennyt läpi. Opiskelijalle pitäisi silti taata mahdollisuus tulla kutsutuksi oikealla nimellä. Helpoiten ja turvallisimmin tämä tapahtuu takaamalla opiskelijalle oikeus kertoa tämä esimerkiksi kurssin ilmoittautumisen yhteydessä tai esittelyssä, mikäli sellainen on. Etäluennoilla esimerkiksi Zoomissa oman nimen perään voi myös laittaa omat pronominit. Mikäli oppitunnin luennoitsija tekee tämän esimerkkinä, siitä tulee luonnollinen osa Zoom-luentojen rakennetta. Opiskelijaa ei tulisi kuitenkaan laittaa tilanteeseen, jossa hän esimerkiksi joutuisi vasten tahtoaan tulemaan kaapista ulos julkisessa tilanteessa. Kunnioita opiskelijan nimeä ja oikeutta siihen. Jos opiskelija korjaa hänestä käytettyä nimeä, ota tämän korjaama nimi käyttöön. Opiskelijan ei tarvitsisi joutua perustelemaan oikeuttaan omaan nimeen tai identiteettiin. 

Suomen kielessä hän-pronomini on sukupuoleton, mutta esimerkiksi englannin kielessä käytetyt he/she -pronominit ovat sukupuolitettuja. Jos et tiedä mitä pronominia opiskelija itsestään käyttää, voit viitata neutraalilla they-pronominilla, kysyä opiskelijalta tai yksinkertaisesti puhutella häntä nimeltä. Mikäli käytät opiskelijasta vahingossa väärää pronominia, pyydä anteeksi ja korjaa itsesi ilman asian alleviivausta luokkatilanteissa. Opiskelijoille voi  antaa myös kurssin ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuuden jakaa pronomininsa. Tällöin on tärkeää, että kaikki opiskelijat jakavat pronomininsa eikä taakka kaadu ainoastaan queer-opiskelijoille.

2

Luennot turvallisempina tiloina

Luentotilaisuuksien tulisi olla turvallisempia tiloja opiskelijoille. Tällöin opiskelijoiden ei tarvitse pelätä tulleensa syrjityksi sukupuolen, seksuaalisuuden, ulkonäön, taustan tai muun tekijän perusteella. Luennon aluksi voi kertoa tilan olevan turvallisempi ja kertoa opiskelijoille mitä tämä tarkoittaa. Turvallisemmassa tilassa opiskelijat uskaltavat keskustella avoimemmin, tuoda esille ajatuksiaan ja kokevat paremmin osallisuutta.

3

Huomioi moninaisuus materiaaleissa

Oppimateriaaleja valitessa on tärkeä valita materiaaleja jotka eivät toisinna cis- ja heteronormatiivista diskurssia vaan joissa huomioitaisiin seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuus. Harvassa tutkimuksessa tämä toteutuu vielä käytännössä, jolloin voi olla tärkeää huomioida se materiaalia esiteltäessä. On kuitenkin opettajan tehtävä valita ja löytää materiaalia, kirjallisuutta ja tutkimusta, joka on inklusiivista ja jossa on moninainen representaatio. Kouluttaessa uutta kunkin alan asiantuntijoiden sukupolvea pitää huomioida millaista tulevaisuutta on rakentamassa. Moninainen materiaali tukee opiskelijoiden intersektionaalista ymmärrystä ja yhdenvertaisuuden toteutumista käytännössä.

4

Huomioi inklusiivinen kieli

Huomioi luennoidessasi inklusiivinen kieli. Käytännössä on tärkeää kiinnittää huomiota sanavalintoihin, tuoda esiin ja näkyväksi mahdollisia --- kieli rakentaa todellisuutta ja siksi on tärkeää.

5

Puutu häirintään ja syrjintään

Puutu heti häirintään tai syrjintään luennoilla. Myös silloin, kun joku opiskelijoista esittää kommentin tai mielipiteen, joka voidaan lukea vihapuheeksi vähemmistöryhmää kohtaan. Koulukiusaamista tapahtuu myös korkeakouluissa ja luennoiden aikana vastuu on viimekädessä aina  opettajalla. Älä hyväksy vihapuhetta, syrjintää tai minkään näköistä homofobiaa, transfobiaa tai muua queer-fobiaa oppitunneillasi!

Olen varmistanut, että materiaaleissa on myös

huomioitu sukupuolen- ja seksuaalisuuden moninaisuus

Olen perehtynyt tarvittaessa tapaan inklusiivisesti keskustella luennon aiheesta ja huomioinut mahdollisen hetero- tai cis-normatiivisuuden.

Olen omalla toiminnallani varmistanut, että luennollani on turvallisempi tila. Pyrin käyttämään oppilaista oikeaa nimeä ja pronomineja ja tarjoan väylän heille kertoa ne minulle esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Muistilista

oppitunnille

Käyttäisipä hän

minusta oikeaa

nimeä

Story Time

Let's Work Together

Jokainen opiskelija ansaitsee kokea osallisuutta yliopistolla. Siksi on jokaisen tehtävä olla rakentamassa sellaista instituutiota, jossa jokainen tulee näkyväksi ja kuulluksi! 

bottom of page