top of page

6 Qaarevaa muutosta, joita koulutus tarvitsee1. Queer-opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin parantaa näkemällä koulutus moniuloitteisemmin paikkana, jossa opitaan tunnetaitoja ja erilaisten ihmisten kohtaamista. Kaikenikäisille LGBTQIA+ -opiskelijoille olisi erityisen tärkeää, että koulutus vahvistaisi käsitystä siitä, että on arvokas ja tulee nähdyksi juuri sellaisena kuin on. On tärkeää vaalia opetuksen ja oppilaitosten tiedollisia sekä taidollisia resursseja, jotka vahvistavat queer-opiskelijoiden hyvinvointia.


2. Turvallisuuden tunne on oikeus, joka kuuluu kaikille koululaitoksissa oleville - niin opettajille kuin oppilaille. Jokaisen luokassa olevan kuuluu saada olla oma itsensä, pohtia omaa identiteettiään sekä keskustella queer-teemoista ilman pelkoa tuomitsemisesta. Monille koulu onkin ainoa paikka, jossa on mahdollista saada faktapohjaista tietoa LGBTQIA+-teemoista. Ulkopuoliset tekijät, kuten poliitikot, eivät saa tätä oikeutta uhata.


3. On hienoa, että yliopiston queer-teemaisten kurssien määrä on lisääntynyt, mutta kurssit keskittyvät usein vain yhdenlaisiin identiteetteihin. Näin intersektionaalisuus ei toteudu käytännössä eikä diskurssissa kaikkien äänet tule kuulluksi. Esimerkiksi poc-henkilön queer-kokemukset voivat poiketa suuresti valkoisen henkilön kokemuksista. Tällöin keskittyminen vain yhdenlaisiin identiteetteihin saattaa luoda tilanteen, jossa yksilöä ei nähdä moninaisena kokonaisuutena.


4. Usein ajatellaan, että koulutuksessa olisi vain kaksi osapuolta: kouluttaja ja koulutettava. Monelle opettajalle LGBTQIA+ -oikeudet voivat olla valitettavan vieras aihepiiri, joten lisäämällä opetuksen vuorovaikutteisuutta koulutettavat voisivat kollektiivisesti ja yhdessä varmistaa, että opetus on turvallista ja tiedostavaa LGBTQIA+ -yhteisölle. Palautteen antamisen painolasti ei olisi ainoastaan queer-opiskelijoiden harteilla, vaan olisi koko opiskeluyhteisön asia. Näin koulutuksesta saataisiin inklusiivisempaa ja turvallisempaa.


5. Tällä hetkellä queer-teemoista opetetaan niukasti koulutuksen kaikilla asteilla eli myös opettajien koulutuksessa LGBTQIA+-tietoisuus jää vähäiseksi. Vastuu ajankohtaisen tiedon ylläpitämisestä ei kuulu olla vähemmistöihin kuuluvilla itsellään vaan isommilla instituutioilla. On vaikeaa odottaa yhteiskunnalta ymmärrystä, jos koulutusinstituutiot, jotka heijastavat arvojamme, eivät tule asiassa vastaan.


6. Puutteellisella seksuaalikasvatuksella ja koulutuksella LGBTQIA+ -oikeuksista ja -teemoista on vakavia seurauksia. Moni sateenkaarinuori ja -opiskelija joutuu kohtaamaan ulkopuolisuuden ja turvattomuuden kokemuksia koulutuksen piirissä. Parantamalla seksuaalikasvatusta, lisäämällä opetushenkilökunnan resursseja sekä lisäämällä moninaisuuden sallivaa yhteisöllisyyttä, voitaisiin kohtentaa monien queer-opiskelijoiden elämänlaatua ja hyvinvointia.

Qaareva tarjoaa alustoillaan resursseja niin opiskelijoille kuin opettajille. Vuonna 2021 avattavilla nettisivuilla tulee olemaan erilaisia artikkeleita ja koottuija tietolähteitä, joilla voi kehittää omaa koulutusympäristöään myönteisemmäksi, hyväksyvämmäksi ja turvallisemmaksi LGBTQIA+ -opiskelijoille


Lue lisää aiheesta:


LGTBQ-vaikuttaja @mona_bling instagram-postaus “Myös LGBTQ+ -nuoret tarvitsevat asianmukaista seksuaalikasvatusta” (14.1.2021)


@yleuutiset “Koulun rakenteet ovat jämähtäneet” – nuoret opettajat arvostelevat ikuista tyttö–poika-jakoa, myös opetussuunnitelma vaatii muutosta (12.1.2021)


@thl.fi Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019


@yleuutiset "Perussuomalaisten nuorten pyyntö ilmiantaa opettajia nosti poikkeuksellisen myrskyn – miksi politiikka on niin herkkä aihe koulussa?" (14.1.2021)


A. Duran, S. R. Jones (2020) Complicating Identity Exploration: An Intersectional Grounded Theory Centering Queer Students of Color at Historically White Institutions,


Pöyhtäri, R., Haara, P. & P. Raittila (2013) Vihapuhe sananvapautta kaventamassa

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page