top of page

Kannanotto: ORPON HALLITUKSEN LEIKKAUKSET ROMUTTAVAT QUEER-IHMISTEN HYVINVOINNIN.

Orpon hallituksen leikkaukset romuttavat queer-ihmisten hyvinvoinnin. Vaadimme toimia!

(Eng below!)


Orpon hallituksen linjaukset, ovat järkyttäneet ja aiheuttaneet monelle yhteisössämme huolta omasta jaksamisesta, terveydestä, taloudesta ja tulevaisuudesta.


Vaadimme hallitukselta konkreettisia tekoja sateenkaariyhteisön, vähävaraisten, terveyspalveluiden ja opiskelijoiden tukemiseen sekä nopeaa uudelleenharkintaa hyvinvointiyhteiskuntaamme runteleviin linjauksiin. Kannanotossamme esitellään erityisesti Qaarevan yhteisöä ja jäsenistöä koskevat leikkaukset, joista päätettiin kehysriihessä.


Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollosta ja Sote-järjestöiltä leikkaaminen vaikuttaa erityisesti sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin. Mielenterveystyötä tekeviltä järjestöiltä leikkaaminen pahentaa jo valmiiksi hälyttävää tilannetta. Mielenterveyden haasteet vaikuttavat korostuneesti LGBTQIA+ -yhteisöön kuuluviin. Erityisesti varhaisen tuen saaminen vaikeutuu leikkausten myötä, jolloin jo käsillä oleva mielenterveyden kriisi syvenee.


Vähemmistöjen oikeuksia ajavat järjestöt rahoittavat suuren osan toiminnastaan valtion avustuksilla, joista hallitus leikkaa miljoonia. Tämä asettaa vaaraan järjestöjen tarjoamien koulutusten, vertaistukiryhmien ja yhteisötapahtumien järjestämisen sekä tiedon tuotannon, edunvalvonnan ja vaikuttamistyön.


Hallituksen linjaus “estetiikkaa lähenevän plastiikkakirurgian” leikkauksesta osoittaa tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä erityisesti naisille ja sukupuolivähemmistöille elintärkeistä toimenpiteistä. Julkisesti tuettuja plastiikkakirurgisia palveluita, joihin leikkaukset tulevat mitä ilmeisimmin kohdistumaan, ovat esimerkiksi sukupuolenkorjaushoidot, sukupuolivähemmistöjen mastektomiat, rintojen pienennykset sekä rintasyövän aiheuttaman mastektomian jälkeiset rinnan rekonstruonnit. Näiden palveluiden julkisen tuen lakkauttaminen vaikuttaa suoraan niitä tarvitsevien ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Toimenpiteiden väliin jättäminen tulee mitä todennäköisimmin loppukädessä johtamaan kalliimpiin toimenpiteisiin ja hoitoihin tulevaisuudessa.


Erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotukset osuvat niihin, jotka ovat eniten avuntarpeessa. Asiakasmaksujen enimmäismäärä nousi alkuvuodesta indeksikorotuksessa jo 10% ja kehysriihen seurauksena Orpon hallitus korottaa niitä entisestään. Lääkkeet nousevat 10% verokannasta 14% verokantaan samalla kun lääkkeiden vuosiomavastuun osuus nousi jo tänä vuonna 5,9%.

Kehysriihen linjauksen seurauksena perusterveydenhuollon huoltotakuu pitenee jo viime vuoden syksynä venytetystä kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen, ja samalla hyvinvointialueiden rahoitusta vähennettiin 132 miljoonalla eurolla.


Leikkaukset ja linjaukset vetävät pienituloiset sote-palveluita tarvitsevat ahdinkoon. Hoitoon pääsy venyy, kulut saavat välttelemään hoitoon hankkiutumista ja lopulta tästä aiheutunut haitta ja tarvittava hoito on entistä kalliimpaa.


Opiskelijat

Opiskelijajärjestönä aloittaneena järjestönä Qaareva ottaa erittäin vakavasti kehysriihen esittämien muutosten vaikutukset opiskelijoiden kouluttautumismahdollisuuksiin, elintasoon ja jaksamiseen.


Opiskelijat ovat Suomessa päätoimisia opiskelijoita. TE-toimisto ei Suomessa linjaa heitä työttömäksi, eikä koko lainaansa nostamaton opiskelija ole oikeutettu esimerkiksi toimeentulotukeen. Orpon hallituksen syksyllä päättämän opintorahan indeksikorotusten jäädyttämisen vuosille 2024-2027 ja asumistuen leikkauksen lisäksi tämän kevään kehysriihen linjauksen jäljiltä opiskelijat poistetaan kokonaan vuonna 2025 yleisen asumistuen piiristä. 


Yhden ihmisryhmän lainapainotteiseen talouteen pakottaminen on epäeettinen linjaus, joka johtaa pahimmassa tapauksessa opintojen keskeytyksiin, taloudelliseen ahdinkoon sekä kouluttautumisen keskiluokkaistumiseen.


18-vuotta täyttäneille opiskelijoille ei enää tarjota maksutonta koulutusta tai kirjoituksia, ja he putoavat samalla koulumatkatuen piiristä. Näin jokainen toisen asteen kolmen vuoden perustahdissa suorittava opiskelija putoaa maksuttoman koulutuksen piiristä, kun viimeinen opintovuosi on vasta puolivälissä. Tämäkään ei vielä ota huomioon opiskelijoita, jotka ovat syntyneet aikaisin vuodesta tai toistaneet peruskoulun tai varhaiskasvatuksen luokkia, ja ovat siksi aloittaneet toisen asteen myöhemmin. 


On myöskin tärkeää muistaa, että oppivelvollisuuslain 2 § pykälän mukaan Suomessa asuva nuori on oppivelvollinen 18-vuotissyntymäpäiväänsä saakka. Toisin sanoen nuoret, jotka eivät kykene taloudellisten syiden takia valmistumaan, joutuvat silti täyspäiväisesti opiskelemaan 18-vuotiaaseen asti tutkinnossa, jota eivät koskaan saa.


Qaareva tiedostaa, että sateenkaariyhteisömme on yliedustettu esimerkiksi neuroepätyypillisissä opiskelijoissa, joille toisen asteen opintojen venyminen on keskimääräistä tavallisempaa. Nämä linjaukset iskevät erityisesti meidän yhteisöömme.


Alan vaihtamisen ja uudelleenkouluttautumisen vaikeuttaminen menee täysin vastaan Orpon hallituksen lupauksia koulutuksen ja sivistyksen ylläpitämisestä. Aikuiskoulutuksen tuki poistetaan kokonaan ja ammattikoulutukseen tehdään 100 miljoonan euron leikkaus.


Jo ylikuormittuneilla opiskeluterveyden ja mielenterveyden palveluilla ei ole resursseja käsitellä leikkauksista aiheutuvia seurauksia. 


Luottamus hallitustamme kohtaan on täysin menetetty, eikä linjauksia voi pitää kestävinä tai hyvinvointivaltion tavoitteiden mukaisina. 


***

Orpo's government's budget cuts are destroying the welfare of queer people. We demand action!

ENG 


Prime minister Orpo’s government decisions have shocked people and caused many in our community to worry about their ability to cope, their health, finances and future.


Qaareva demands concrete actions from the government to support the LGBTQIA+ community, low income citizens, health services and students, as well as immediate reconsideration of the policies that are crumbling our welfare society. In our statement we will discuss the budget cuts concerning Qaareva’s community in particular.


Social and health care services

Budget cuts to social services and health care and organisations directly affect the well-being of the LGBTQIA+ community members in particular. Budget cuts to organisations that do mental health work worsens an already alarming state of mental health. Mental health challenges have a pronounced effect on those belonging to the LGBTQIA+ community. Especially access to early-stage support is made more difficult with the cuts, deepening the mental health crisis already at hand.Organisations finance a large part of their activities with state subsidies, from which the government cuts millions. This puts at risk trainings, peer support groups and community events offered by these organisations, as well as advocacy and activism.


The government's policy on "plastic surgery nearer to aesthetics" shows ignorance and indifference to procedures that are vital especially for women and gender minorities. Publicly subsidised plastic surgery services, which will most obviously be affected by the policy, are, for example, gender reassignment treatments, mastectomies for gender minorities, breast reductions and breast reconstructions after mastectomies caused by breast cancer. Cutting from these services directly affects the physical and mental health of the people who need them. Skipping procedures will most likely only lead to more expensive procedures and treatments in the future.


The increases in customer fees for specialized medical care fall heaviest on those who are most in need of help. The maximum amount of customer fees has already increased by 10% in the beginning of this year in the index increase, and as a result of the spending limits session, Orpo's board will increase them even more. Medicines will increase from a 10% tax rate to a 14% tax rate, all the while the share of the annual deductible for medicines has already increased this year by 5.9%.

As a result of the spending limits session policy, the service guarantee for basic healthcare will be extended from two weeks to three months. The two-week guarantee was already an extended version in the fall of last year. At the same time, funding for welfare regions will now be reduced by 132 million euros.


Gaining access to treatment takes longer, the costs make people avoid getting treatment, and in the end the harm caused by the waiting and the necessary treatment are even more expensive.


Students

As an organisation that began as a student organisation, Qaareva takes the effects of changes proposed in the spending limits session on educational opportunities, standard of living and coping very seriously.


Students are full-time students in Finland. In Finland, the employment office does not classify them as unemployed, and a student who has not withdrawn their entire loan is not entitled to income support. In addition to the Autumn decision of freezing index increases to the study allowance for the years 2024-2027 and now the budget cuts to the housing allowance, according to the spending limits session decision, students will be completely removed from the scope of the general housing allowance in 2025.


Forcing one group of people into a loan-based economy is an unethical approach, which in the worst case leads to study interruptions, financial distress and middle-classification of higher education.


Qaareva acknowledges that the LGBTQIA+ community is overrepresented in, for example, neurodivergent students, for whom it is more common than average for secondary studies to last longer. These policies especially affect our community.


Making it difficult to change fields and retrain goes completely against the Orpo government's promises to maintain education. Support for people in adult education will be removed completely and vocational education will be subject to budget cuts by 100 million euros.


The already overloaded student health and mental health services do not have the resources to handle the fallout of these budget cuts.


Trust in our government has been lost completely, and these decisions cannot be considered sustainable or in line with the ideals of a welfare state.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page