top of page

Qaareva kannanotto: Translaki etenee!


Mikä translaki?


Translakiuudistuksen tarve on ollut tiedossa pitkään! Nykyinen translainsäädäntö ei kunnioita itsemääräämisoikeutta, estää yhdenvertaisuuden sekä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen.


Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu kehotti Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä jo vuonna 2012. Lisäksi Suomen translain puutteet ovat nousseet esille toistuvasti sekä YK:n ihmisoikeustarkastelussa vuonna 2017 että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) toimesta.


Hallitusohjelmaan (10.12.2019) on kirjattu tavoitteita translain uudistamiseksi, mutta toteuttaminen on kestänyt aivan liian pitkään ja ehdotetut muutokset eivät sellaisenaan takaa riittävää muutosta parempaan.


Uusi translaki?

Transtyöryhmän raportissa (31.1.2020) lainsäädännön uudistamiseksi esitettiin kahta mallia:

Suppea malli poistaisi lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen, mutta jättäisi translain muutoin pitkälti entiselleen. Se ei tällöin olisi itsemääräämisoikeuden mukainen, eivätkä alle 18-vuotiaat transihmiset kuuluisi lainkaan sen piiriin.


Laaja malli sisältäisi myös lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisen, että alaikäisten juridisen sukupuolen tunnistamisen. Laaja malli ulottuisi 15-vuotiaisiin. Laajaan malliin kuuluisi myös juridisen sukupuolimerkinnän muuttaminen omalla ilmoituksella, eikä lääkärin lausunnon perusteella, joka tukisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, ja helpottaisi sukupuolenkorjausprosessia.

Mitä vaadimme?

1. Juridisen ja lääketieteellisen prosessin tulee olla erillisiä. Omaa sukupuolta vastaavan merkinnän saaminen esimerkiksi väestötietorekisteriin ei tule olla riippuvainen lääketieteellisestä prosessista tai sen vaiheista.


2. Hedelmättömyysvaatimus tulee poistaa. Juridisen sukupuolen korjaaminen ei saa olla riippuvainen lisääntymiskyvyttömyydestä.


3. Sukupuolimerkinnän vaihtamisen ei tule olla lääkärin lausuntoa vaativa vuosien prosessi, vaan sen tulee toimia omalla ilmoituksella.


4. Myös alaikäisten transihmisten kuuluu voida määrittää oma juridinen sukupuolensa: omaa sukupuolta vastaavan merkinnän saaminen esimerkiksi henkilötietoihin ja koulun tietokantoihin helpottaa translasten ja -nuorten elämää esimerkiksi koulumaailmassa, työnhaussa tai muissa arkisissa tilanteissa.


5. Translain pitää huomioida myös muunsukupuoliset, ja mahdollistaa muunsukupuolisuuden juridisen tunnistamisen tulevaisuudessa.


Qaareva vaatii translakia, joka huomioi kaikki, ja joka kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta. Translaki on tehtävä transihmisten oikeuksien ja tarpeiden pohjalta, ja sen tulee aidosti palvella transyhteisöjä ja kaikkia näiden yhteisöjen sisällä.


Lisää aiheesta :


Translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmän raportti (STM034:00/2019) https://bit.ly/3tfE46V

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019 s.89

@seta_ry Translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomiotta -kannanotto (22.10.2020) https://seta.fi/2020/10/22/translakikannanotto2020/

Ihmisoikeuskeskus: Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa (2018) https://bit.ly/2r10p8T


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Коментарі


bottom of page