top of page

Trans awareness month


Marraskuu on transnäkyvyyden kuukausi, jonka aikana keskiöön nostetaan transihmisten oikeudet, kokemukset ja elämä. Jokaisella ihmisellä on oikeus itsemääräämiseen ja -määrittelyyn, koskemattomuuteen ja hyvään, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen elämään. Näitä oikeuksia ei saa ottaa pois keneltäkään.

Transoikeuksien ajamisessa riittää paljon tekemistä; translain valmistelutyö on viivästynyt, alaikäisten transoikeudet ovat herättäneet huolestunutta keskustelua sukupuolen juridisen vahvistamisen osalta ja ”Syrjintä Suomessa 2017-2019” -tieoraportista (30.10.2020, OM) käy ilmi hälyyttäviä tutkimustuloksia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista 15% välttää Suomessa joitakin paikkoja väkivallan pelon takia. Vastaajista puolet oli kokenut häirintää edellisen 12 kuukauden aikana ja 32% nimenomaan sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi. Transihmisistä jopa 46% oli kokenut syrjintää jollain elämänalueella viimeisen kuukauden aikana. Luvut ovat raskasta luettavaa. Lisäksi Suomessa toteutettujen kouluterveyskyselyiden mukaan sateenkaarinuoriin kohdistuva kiusaaminen on varsin yleistä.


Tutkimustiedon perusteella on helppoa ymmärtää, että koulu- ja opiskelumaailmassa transihmiset joutuvat kohtaamaan paljon ennakkoluuloja, kiusaamista ja syrjintää. Tästä syystä Qaarevassa on pohdittu, miten voimme edistää transoikeuksia yliopistolla. Tärkeää on löytää keinoja, joilla voimme tukea transihmisen hyvinvointia ja kokemusta siitä, että tulee kohdatuksi kunnioitetusti niin henkilökunnan ja opiskelukavereiden osalta sekä oppimistilanteissa ja muissa kohtaamisissa koulutuksen piirissä. Tästä syystä tarjoamme pian julkaistavilla nettisivuillamme tiedollisia ja toiminnallisia resursseja niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle, joilla voi edesauttaa yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaista yliopistoa. Julkaisemme oppaan siitä, miten Helsingin yliopiston verkkoalustoilla ja oppimisympäristöissä voi tuoda esille omat pronomininsa, kuinka omat henkilötiedot voi päivittää yliopiston järjestelmiin ja mistä saada tukea kaiken tämän tekemiseen!


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page