top of page
Image by Steve Johnson

Vuosiraportteja

Tälle sivulle olemme koonneet eri tahojen tuottamia vuosiraportteja ja -tilastoja ihmisoikeuksista Suomessa ja maailmalla. Raporttien huomio on queer-erityisissä kysymyksissä.

Human Dignity Trustin ylläpitämä maailmankartta, johon on kerätty tietoa LGBTQ-ihmiset kriminalisoivista valtioista.

ILGA-Europe on Euroopan alueen yhteinen queer-etujärjestö.

Human Rights Watch -järjestön vuosittainen raportti ihmisoikeuksien tilasta maailamassa.

Freedom House -järjestö kokoaa sivulleen tietoa demokratiasta sekä ylläpitää erilaisia tietokantoja ja indeksejä muun muassa sananvapaudesta.

Amnestyn vuosittain koostama raportti ihmisoikeuksien tilasta maailmalla.

Image by Steve Johnson

Puuttuiko sivuilta jotain?

Jos haluat lähettää materiaalia tai antaa palautetta resurssipankista, ota yhteyttä Qaarevan hallitukseen. Päivitämme resurssipankkia jatkuvasti.

bottom of page