top of page

ke 29. marrask.

|

Helsinki

Syyskokous 2023 / Second annual meeting 2023

Kiinnostaako paikka suoraan Qaarevan vaikuttamistyön ytimessä? Inspiroiko tilojen luominen queer-yhteisölle? Tule mukaan Qaarevan hallitukseen!

Syyskokous 2023 / Second annual meeting 2023
Syyskokous 2023 / Second annual meeting 2023

Paikka & aika

29. marrask. 2023 klo 17.00 – 20.00

Helsinki, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Suomi

Tietoa tapahtumasta

Tervetuloa Qaarevan sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 29.11.2023 kello 17-20 Setan toimistolla Vinotilassa, osoitteessa Pasilanraitio 5 (2. kerros), Helsinki. Esteettömyystiedot löytyvät alempaa. Tila on varattuna kello 16 alkaen, jos haluat tulla paikalle oleilemaan ja hörppimään kahvia rennoissa tunnelmissa!

Kokoukseen voi halutessaan osallistua etänä Zoomin välityksellä. Ilmoittauduthan syyskokoukseen oheisella lomakkeella su 26.11. klo 18 mennessä: https://forms.gle/8txSZS7GoTLHUFKPA

HAE MUKAAN HALLITUKSEEN TEKEMÄÄN LGBTQIA+ HUOMISTA: https://forms.gle/qn4cFj5vqoR2zhta7

Alun perin opiskelijaliikkeestä vuonna 2020 lähtenyt sateenkaariyhteisö Qaareva ry on vuosien mittaan laajentunut valtakunnalliseksi sateenkaarijärjestöksi aivan kaikille! Qaareva on perustettu tarpeesta, halusta, palosta ja kaipuusta yhteisölle ja sateenkaarevalle kulttuurille,  sekä turvallisemmille LGBTQIA+ -tiloille, tapahtumille, edunvalvonnalle ja yhdenvertaisuuden ajamiselle. Qaareva rakentaa inklusiivisempaa kulttuuria, tarjoaa tietoa ja resursseja organisaatioille sekä tukee sateenkaari-ihmisiä. Hallituslaisena pääset tämän kaiken ytimeen!

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki, riippumatta opiskelija-statuksesta tai sen puutteesta. Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii vapaaehtoispohjalta. Hallitukseen kannattaa hakea, jos haluat päästä vaikuttamaan siihen, millaista toimintaa tulevana vuonna tehdään. Hallitukseen valitut saavat kattavan perehdytyksen pesteihinsä ja kannustamme kaikkia kiinnostuneita hakemaan mukaan!

Syyskokouksessa vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan upea uusi hallitus vuodelle 2024. Lisäksi päätetään tulevan kalenterivuoden jäsenmaksuista. Qaarevan syyskokouksessa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Voit liittyä Qaarevan jäseneksi täällä: https://atom.flomembers.com/qaareva/members/application?_lang=fi Jäseneksi liittymällä tuet myös Qaarevan yhdenvertaisuus- ja yhteisötyötä!

Vaikka Qaareva ry:n toiminta on kaksikielistä, virallinen hallintokieli on suomi, joten kokous käydään pääasiassa suomen kielellä. Qaareva ry:n hallituksen dokumentointi ja päätöksenteko on suomenkielistä, sillä se on rekisteröity Qaarevan viralliseksi hallintokieleksi. Voit kuitenkin esittää kysymyksiä myös englanniksi ja olet tervetullut tapahtumaan!

Kokouksessa noudatamme turvallisemman tilan ja suojaisan yhteisön periaatteita joihin voit tutustua täältä!

Qaareva tarjoaa kokouskahvit ja teetä osallistujille <3

Kokoustilan esteettömyys ja saavutettavuus: Pasilaan pääsee junalla sekä busseilla ja raitiovaunulla. Toimisto sijaitsee Länsi-Pasilassa heti Pasilan sillan päässä. Toimistokerrostalo on keltainen ja sen ulkoseinät on tiiltä. Ulko-ovi sijaitsee Alepan vieressä. Inva-taksilla on mahdollista ajaa toimistorakennuksen oven eteen. osoitteessa Pasilanraitio 5.

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Jos alaovi on lukossa, soita ovisummeria, jossa lukee “Seta ry”. Pasilanraition puolella on pyörätuoliluiska. Alaovet ovat raskaat avata, joten voit pyytää meitä vastaan alaovelle. Toimistolla on esteetön WC ja sukupuolineutraalit WC:t. Tiloissa mahtuu liikkumaan pyörätuolilla. Tiloissa on kokolattiamatto. Toimistolla ei ole induktiosilmukkaa. Tilassa on istumapaikkoja vähintään 20 henkilölle. Kokoukseen voi osallistua myös etänä.

Jos sinulla on mitään kysyttävää meiltä, älä epäröi ottaa yhteyttä sähköpostitse qaareva@outlook.com kautta <3

***

Welcome to Qaareva's second annual meeting, which will be held on Wednesday 29th of November 2023 at 17-20 at Vinotila in Seta ry’s offices, at Pasilanraitio 5 (2nd floor), Helsinki. Accessibility information can be found below. The space is reserved from 4 pm if you want to come hang out and sip coffee in a relaxed atmosphere!

If you wish, you can participate in the meeting remotely via Zoom. Please register for the autumn meeting with the attached form on Sun 26.11. by 6 pm.: https://forms.gle/8txSZS7GoTLHUFKPA

APPLY TO JOIN THE BOARD TO WORK FOR A QUEER FUTURE: https://forms.gle/qn4cFj5vqoR2zhta7

Originally from a student movement in 2020, the LGBTQIA+ community Qaareva ry has expanded over the years into a national rainbow organization for everyone! Qaareva was founded out of need, desire, passion and longing for community and queer culture, as well as safer LGBTQIA+ spaces, events, advocacy and the pursuit of equality. Qaareva builds a more inclusive culture, provides information and resources to organisations and supports queer people. As a board member, you get to work at the heart of it all!

Everyone is welcome to our activities, regardless of student status or lack thereof. We are a non-profit association that operates on a voluntary basis. You should apply to the board if you want to be able to influence what kind of activities will be done in the coming year. Those elected to the board will receive a comprehensive introduction to their responsibilities and we encourage everyone who is interested to apply!

At the 2nd annual meeting we will follow the agenda attached to this email. We will discuss the action plan and budget for 2024 and elect a wonderful new board for 2024. In addition, the membership fees for the coming calendar year will be decided.

Only official members have the right to vote at this meeting. You can become a Qaareva member here: https://atom.flomembers.com/qaareva/members/application?_lang=eng By becoming a member, you also support Qaareva's equality and community work!

Although Qaareva ry's operations are bilingual, the official administrative language is Finnish, so the meeting is mainly held in Finnish. The documentation and decision-making of Qaareva ry's board is in Finnish, as it is registered as Qaareva's official administrative language. However, you can also ask questions in English and you are welcome to the event!

At the meeting, we follow the principles of a safer space and a secure community, which you can find here!

Qaareva offers coffee and tea to the meeting participants <3

Accessibility of the meeting space: Pasila can be reached by train, bus and tram. The office is located in Länsi-Pasila right at the end of the Pasila bridge. The office building is yellow and its exterior walls are made of brick. The outer door is located next to Alepa. It is possible to drive a taxi to the door of the office building.

If the lower door is locked, ring the door buzzer that says "Seta ry". There is a wheelchair ramp on the side of Pasilanaraito. The lower doors are difficult to open, so you can ask us to meet you at the lower door.  The office can be reached by elevator. The office has an accessible toilet and all toilets are gender-neutral. The office is wheelchair accessible and it has carpet flooring. The office does not have an induction loop. The space has seating for at least 20 people. You can also participate in the meeting remotely.

If you have any questions for us, please do not hesitate to contact us via email at qaareva@outlook.com <3

Jaa tämä tapahtuma

bottom of page