top of page
Image by Steve Johnson

Moninainen akatemia

Resursseja siihen, kuinka voidaan luoda inklusiivisempaa, saavutettavampaa ja moninaisempaa akatemiaa.

(Mitchneck, B., Smith, J. L., & Latimer, M., 2016)

(Hinsdale, M. J., 2015)

(Myers, T., 2015)

A Guidebook for College and University Leaders.

Monia toimintaohjeita ja hankkeita, joiden tavoitteena on tukea aliedustettujen ryhmien sekä epätyypillisten oppijoiden pääsyä ja menestymistä korkeakouluissa.

Sivut avaavat yleisiä haasteita, jotka estävät inklusiivisuuden toteutumista korkeakouluissa.

Tukea inklusiivisten käytäntöjen rakentamiseen korkeakouluissa.

Oppimateriaalin kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat.

Image by Steve Johnson

Puuttuiko sivuilta jotain tärkeää?

Jos haluat lähettää materiaalia tai palautetta resurssipankista, ota yhteyttä Qaarevan hallitukseen. Päivitämme resurssipankkia jatkuvasti.

bottom of page