top of page

LIITTOLAISUUTTA VAI PINKKIPESUA? / ALLYSHIP OR PINKWASHING?


(in English below!)


Miten erottaa todellinen liittolaisuus pinkkipesusta?


Pinkkipesu on kaupallisten toimijoiden tapa näyttäytyä sateenkaariystävällisinä kohottaakseen omaa imagoaan. Pinkkipesun tarkoituksena on luoda mielikuvaa toimijasta, joka on trendikäs ja tiedostava. Sillä voidaan viedä huomiota toisaalle yrityksen omista toimintatavoista.


❌Oikea liittolaisuus ei ole julkisuustemppu.


Logojen vaihtaminen sateenkaaren väreihin, erinäiset sateenkaarituotteet ja sateenkaarevat yhteistyökumppanuudet yksinään ovat näennäisiä ja performatiivisia tekoja, jotka sivuuttavat oikeat epäkohdat ja priden historian. Queer-estetiikan ja -kulttuurin hyödyntäminen oman imagon kiillottamiseksi ei ole todellinen solidaarisuuden osoitus, eikä palvele queer-yhteisöä.


❌Oikea liittolaisuus ei ole vain pääsylippu hyviin bileisiin.


Koko vähemmistön takana on seistävä silloinkin, kun se ei palvele omaa etua. Liittolaisuus ei ole kenenkään muun kuin itse vähemmistön määriteltävissä. Hyvä esimerkki tästä rajojen vedosta oli Helsinki Priden päätös olla ottamatta translakia vastaan äänestäneitä puolueita yhteistyökumppaneikseen.


❌Oikea liittolaisuus ei ole määräaikaista.


Kerran vuodessa tapahtuva solidaarisuuden osoitus ei ole riittävää, vaan liittolaisuus sitoo vuoden jokaisena päivänä. Vähemmistön oikeuksien puolesta tarvitsee toimia jatkuvasti. Liittolaisuudessa tarvitaan kykyä oppia omista virheistään, kuunnella vähemmistöä ja halua oikeasti vaikuttaa - muulloinkin kuin kesäkuussa.
Entä mitä on todellinen liittolaisuus?


Oikea liittolaisuus on vähemmistön tukena seisomista.


Oikea liittolainen seisoo vähemmistön takana myös silloin, kun se ei palvele omaa etua tai imagoa. Tuki vähemmistölle tulee olla jatkuvaa ja aktiivista. Tekoja tulee tehdä aina vähemmistön etu mielessä. Teoista tulee myös viestiä läpinäkyvästi ja selkeästi. Ei riitä, että sanoo olevansa vähemmistön puolella, vaan tekojen on oltava konkreettisia.


Tärkeitä konkreettisia tekoja liittolaiselle:


❗️Muista aina puuttua vihapuheeseen.


Pidä aina nollatoleranssi vihapuheelle. Kaikissa organisaatioissa tulisi olla selkeät säännöt ja ohjeistukset, miten vihapuheeseen reagoidaan ja vihapuheella tulisi aina olla jotain seuraamuksia. Tärkeää olisi myös luoda yhdessä yhteiset turvallisemman tilan periaatteet ja niiden tulisi olla kaikkien tiedossa.


❗️Jos teet virheen, yritä oppia siitä.


Jos saat palautetta, että olet tehnyt virheen vähemmistöihin liittyen, pysähdy pohtimaan omaa toimintaasi ja etsi tietoa, mikä olisi parempi tapa toimia vastaavassa tilanteessa. Organisaationa viesti aina läpinäkyvästi virheistä ja mitä niiden korjaamiseksi on tehty. Erityisen tärkeää on viestiä toiminnan muutoksista.


❗️Anna tilaa vähemmistölle.


Vähemmistöön kuuluva tietää parhaiten, mitä tarvitsee, joten heillä tulisi aina olla etuajo-oikeus itseään koskevissa asioissa. Muista kunnioittaa jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn ja itsemäärittelemättömyyteen, äläkä toimi portinvartijana. Tee yhteistyötä vähemmistön kanssa ja tarvittaessa konsultoi vähemmistön edustajaa. Muista kuitenkin kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä. Anna vähemmistöön kuuluvalle oikeus päättää itse, mitä hän haluaa jakaa ja mitä ei.


***


How to differentiate between real allyship and pinkwashing?


Pinkwashing is a way for commercial actors (such as companies) to appear LGBTQIA+

-friendly in order to improve their own image. The purpose of pinkwashing is to create a trendy and aware image. It can draw attention away from the company's own operating methods.


❌ Real allyship is not a publicity stunt.


Changing logos to rainbow colours, various rainbow-coloured products and partnerships with queer organisations or influencers alone are performative acts that ignore real issues and the history of Pride. Utilizing queer aesthetics and culture to polish one's image is not a true demonstration of solidarity, and does not serve the queer community.


❌ Real allyship is not just a ticket to a fun party.


Real allyship is standing behind the entire minority even when it doesn't serve your own interest. Allyship cannot be defined by anyone other than the minority itself. A good example of these boundaries was Helsinki Pride's decision not to accept political parties that voted against the new trans law in Finland as partners.


❌ Real allyship is not temporary.


Showing solidarity once a year during Pride month/week is not enough, as allyship is binding every day of the year. We need to constantly act for the rights of the minority. The ability to learn from one's own mistakes, to listen to the minority and the desire to really make an impact are necessary in allyship.

- even when it’s not in June.


What about actual allyship?


A real ally stands behind the minority even when it does not serve their own interest or image. Support for the minority must be continuous and active. Consider the interest of minorities in all actions. Actions must also be communicated transparently and clearly. Do not say that you are on the minority's side, if you're not concretely supporting the minority through your actions.


Important concrete actions to take as an ally:


❗️Counter hate speech.

Always have zero tolerance for hate speech. All organizations should have clear rules and instructions on how to react to hate speech, and hate speech should always have some kind of sanction. It is also important to create common safer space principles together and everyone should know their contents.


❗️Learn from mistakes.

If you receive feedback that you have made a mistake in relation to minorities, stop to reflect on your own actions and look for information on what would be a better way to act in a similar situation. As an organization, always communicate transparently about mistakes and what has been done to correct them.


❗️Give space.

The minority knows best what they need, so they should always have the right of way in matters concerning themselves. Remember to respect everyone's right to self-determination and also choosing to not define their identity. Don't act as a gatekeeper. Cooperate with the minority and consult representatives of the minority. However, remember to respect everyone's privacy. Give the minority the right to decide for themselves what they want to share and what they don't.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page