top of page

Qaareva ry:n kommentti HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2024-

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) päivittää yhdenvertaisuussuunnitelmansa tänä vuonna. Kommentoimme HYY:n uutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja nostimme esiin kohtia ylioppilaskunnan toiminnassa, yliopistossa ja opiskelijaelämässä, jotka kaipaavat vielä petraamista yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja turvallisemman tilan toteutumiseksi.


"Yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa ylioppilaskunnan toimintaa ja kertoo, miten HYYn toimijat edistävät yhdenvertaisuutta ylioppilaskunnassa ja opiskelijajärjestöissä."


Nostimme esiin kohtia erityisesti koulutusten lisäämisestä HYY:n toimijoille, paremmasta esteettömyydestä sekä saavutettavammasta viestinnästä. Yhdenvertaisuuskoulutusten järjestämiseen ja niiden tavoitteiden saavuttamisen seurantaan tulee satsata nykyistä enemmän. Qaarevan jäsenten palautteiden mukaan monet queer opiskelijat eivät koe kuuluvansa opiskelijayhteisöön, vaan Qaarevan tapahtumat ovat ensimmäisiä yliopistotapahtumia, joihin heillä on tervetullut olo omana itsenään. Tämän takia painotimme kommentissamme, että HYY:n järjestämissä yhdenvertaisuuskoulutuksissa tulee huomioida myös queer opiskelijat. Erityisesti kouluttaminen sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta on tarpeen HYY:n alaisille järjestöille. Koulutusten antamien oppien hyödyntämistä järjestöjen toiminnassa tulee myös seurata nykyistä kattavammin, esimerkiksi keräämällä kokemuksia järjestöjen opiskelijoilta yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan toteutumisesta tapahtumissa ja järjestöjen muussa toiminnassa.


Qaarevan mielestä HYY:n tavoitteet esteettömyyden toteutumiseksi vaativat myöskin vielä lisää työtä: kaikki HYY:n tilat eivät ole tälläkään hetkellä esteettömiä, joten HYY:n tulisi tehdä kaikkiin tiloihinsa esteettömyyskartoitus ja julkaista tiedot järjestöjensä hyödynnettäväksi. Tällöin HYY:n alaisten järjestöjen olisi mahdollista saada käyttämiensä HYY:n tilojen esteettömyystiedot myös opiskelijoiden saataville. Qaarevan mielestä olisi myös tärkeää, että HYY kannustaa kaikkia järjestöjään käyttämään toiminnassa vain esteettömiä tiloja ja ilmoittamaan yksityiskohtaiset esteettömyystiedot tapahtumien kuvauksissa. Esteettömyydessä on tärkeää huomioida kaikenlaiset rajoitteet, myös muutkin kuin liikuntarajoitteet!

Painotimme kommentissamme myös, että HYY:n tulisi tiedottaa nykyistä saavutettavammin tekemästään yhdenvertaisuustyöstä ja toivoimme, että HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma olisi HYY:n jäsenille helpommin saatavilla.


Tekstin on laatinut Qaareva ry:n yhdenvertaisuustiimin koordinaattori Sumu.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page