top of page

Qaarevan prideviikko


Vuoden 2021 Pride-kuukausi on sisältää useita tärkeitä merkkipäiviä: homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin Suomessa 50 vuotta sitten ja poistettiin tautiluokituksesta 40 vuotta sitten. Helsinki Pride -yhteisö puolestaan perustettiin 30 vuotta sitten. Nämä virstanpylväät ovat LGBTQIA+-vähemmistön ihmisoikeuksien puolesta merkittäviä ja niitä on todella syytä juhlistaa! Samalla on tärkeää muistaa, että työ yhdenvertaisuuden puolesta ei ole vielä valmista. Esimerkiksi Suomi loukkaa edelleen sukupuolivähemmistöjen, kuten transihmisten ja muunsukupuolisten kehollista koskemattomuutta ja oikeutta itsemäärittelyyn. Lisäksi LGBTQIA+-vähemmistöihin kohdistuu vihapuhetta, -rikoksia ja syrjintää useilla eri elämänalueilla jatkuvasti. Haluamme eritoten nostaa esiin vähemmistön vähemmistöt, kuten BIPOC-ihmiset ja vammaiset, joilla päällekkäiset vähemmistöidentiteetit asettavat heidät erityisen haavoittuvaiseen asemaan. Tämän vuoksi näemme tärkeäksi edistää yhdenvertaisuustyötä, joka ottaa huomioon myös yksilöiden yhdenvertaisuuteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset tekijät mahdollisimman monipuolisesti. Tämä on erityisen tärkeää moniperustaisen syrjinnän kokemusten tunnistamiseksi, tunnustamiseksi ja ehkäisemiseksi.


Pride-kuukautena sateenkaaria näkyy katukuvassa vuosi vuodelta enemmän, mikä herättää LGBTQIA+-ihmisissä tunteita ilahtumisesta ja ylpeydestä pettymykseen sekä turhautumiseen. Vuosien varrella pride onkin saanut uudenlaisia merkityksiä ja se edustaa ihmisille monenlaisia asioita. Priden monet merkitykset tunnustaen haluammekin korostaa, ettei sateenkaarevuudessa ole pohjimmiltaan kyse trendistä, yritysten tuottavuutta lisäävästä tekijästä tai kerran vuodessa tapahtuvasta värikkäästä juhlasta – vaan siitä, että sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset saavat elää elämää, jossa heidän ihmisoikeutensa toteutuvat. Pride-viikon aikana merkittävä näkyvyys ja hetkellisesti lisääntynyt keskustelu on tärkeää. Momentumista huolimatta LGBTQIA+–ihmiset eivät ole olemassa vain pride-viikon ajan vaan 365 päivänä vuodessa. Qaareva on Helsinki Pride-viikon hengessä esitellyt ympäri vuoden tehtävää toimintaansa ja yhdenvertaisuustyötä. Esittelyssä ovat olleet resurssipankki, podcast, mielenterveys apu, queer kirjekaveripalsta sekä verkkolehti.


The year 2021 marks several momentous anniversaries in Finland: homosexuality was decriminalized 50 years ago and depathologized 40 years ago. The Helsinki Pride community, in turn, was founded 30 years ago. These milestones are significant for the human rights of the LGBTQIA+ communities and definitely deserve to be celebrated! At the same time, it is important to remember that the work for equality is not yet complete. For example, Finland continues to violate the physical integrity and right to self-determination of gender minorities, such as transgender and non-binary people. In addition, LGBTQIA+ people are constantly subjected to hate speech, hate crimes, and discrimination in many different areas of life. We want to especially highlight minorities within minorities, such as LGBTQAI+ BIPOC and disabled people, whose overlapping minority identities place them in an even more vulnerable position. Hence we see the importance of promoting equality work that also acknowledges the social, cultural, and political factors that affect the equality of individuals. This is especially important for identifying, recognizing, and preventing experiences of discrimination on multiple levels of one's life.


During Pride Month, more and more rainbows appear in the street scene year after year, which evokes various feelings in LGBTQIA+ people, from joy and pride to disappointment and frustration. Over the years, Pride has taken on new meanings and represents a wide variety of different ideas to different people. While recognizing the many meanings of Pride, we would like to emphasize that queerness is not fundamentally a trend, a factor in increasing corporate productivity or just a colorful celebration once a year – it is about LGBTQIA+ people having the right to live, to be free, and to be safe. During Pride Week, significant visibility and increased discussion are important. Despite the momentum, LGBTQIA+ people do not only exist during pride week but 365 days a year. That is why human rights and equality work must be actively promoted every day throughout the year. In the spirit of Helsinki Pride Week, we've introduced the activities and equality work we're doing throughout the year. We have introduced a resource bank, a podcast, mental health help, a queer pen pal column and an online magazine of which each one has a more specific presentation in below.Resurssikeskuksen ytimessä on ymmärryksen lisääminen ja tiedon saavutettavuus. Liian usein kohtaa väitteitä siitä, kuinka LGBTQIA+-asioiden ymmärtäminen on vaikeaa, sillä tietoa ei ole. Liian usein queer-ihmisten kokemuksia vähätellään poikkeustapauksina; kokemusten ja identiteettien olemassaoloa saatetaan kyseenalaistaa jopa kokonaan. Me Qaarevassa haluamme kumota näitä vähätteleviä väitteitä ja tuoda tietoa lähemmäksi.


Me Qaarevassa haluamme, että tieto LGBTQIA+-asioista on helposti löydettävissä. Tämän tiedon avulla voidaan nimittäin purkaa syrjiviä, niin tiedostettuja kuin tiedostamattomia, rakenteita ja asenteita sekä omassa että yhteiskunnankin toiminnassa. Lisäksi resurssikeskuksen tarkoitus on tarjota tukea syrjintää kohtaaville jakamalla tietoa esimerkiksi omista oikeuksista ja ohjata avun luo - luoda ymmärrystä siitä, että queer-ihminen ei ole yksin ja että hänen kokemuksensa on validi.


Resurssikeskukseen on jatkuvasti päivittyvä tietovarasto, jonne on koottu yhteen tärkeää LGBTQIA+-tutkimusta, -materiaali ja -artikkeleita. Keskus on rakennettu niin opetuksen ja tutkimuksen kuin esimerkiksi järjestötoimijoiden ja asiakastyötä tekevien tueksi. Ihan kuka tahansa voi kuitenkin hyötyä resurssikeskuksen tiedoista, sillä keskuksen tarkoituksena on tarjota eväitä omien näkökulmien laajentamiseen ja queer-ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen.


Resurssipankissa jaamme tietoa ja lisäksi Qaareva tuottaa pankkiin artikkeleita itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Haluamme myös nostaa keskuksessa näkyville sateenkaari-ihmisten itse tuottamaa tutkimusta ja tietoa. Qaareva ottaakin mielellään vastaan uusia materiaaleja keskukseen, ja kuulemme myös mielellämme palautetta.


At the heart of the resource center is to make knowledge about LGBTQIA+ issues more accessible. It’s too common to justify the incomprehension and insensitivity towards queer topics by claiming that there is no information on LGBTQIA+ issues. Too often the experiences and identities of queer people are invalidated as anomalies or queer existence is even doubted all together.


Qaareva wants to refute these dismissive, harmful claims and bring the information closer to people. The info at the resource center can be used to dismantle discriminatory structures and attitudes, both conscious and unconscious, in one's own and society's activities. In addition, the resource center aims to provide support to those who face discrimination, for example by sharing information about their own rights and directing them towards help. One main goal is to establish the understanding of queer people that they are not alone and that their experiences’ are valid.


The resource center brings together important LGBTQIA + research, material, and articles. The center has been built to support teaching and research as well as, for example, organizational actors and those who do customer work. However, just about anyone can benefit from the resource center’s information, as the center aims to provide tools to broaden one’s own perspectives. For now, the resource center only has one page in English, but in the future Qaareva will expand the English resources. Qaareva is happy to receive new materials and we are also happy to hear feedback about the center.Podcastimme Queerious tarjoaa hauskaa ja oivaltavaa sisältöä about all things queer. Kepeiden Q&A-osuuksien ja kuulijakuntamme kysymysten käsittelemisen lisäksi podcastimme tulee käsittelemään ja analysoimaan kriittisesti kulttuurillisia, sosiaalisia ja poliittisia ilmiöitä, jotka koskettavat queer-yhteisöämme. Podcastiamme ovat juontamassa Qaarevan omat Viena, Hanna ja Eeti ”Eddie”. Olemme monikielinen podcast, joka tarjoaa jaksoja sekä suomeksi, että englanniksi.


Podcast on vielä alkuvaiheessa, mutta meillä on jo podcast-jaksoja työn alla. Tuleva jakso, Queerious About Us, tulee kertomaan Qaarevan perustamisesta ja siitä mitä Qaareva haluaa saada aikaan. Qaarevan puheenjohtaja Satu ja vara-puheenjohtaja Mathilda kertovat mistä Qaareva sai alkunsa, järjestön perustamisprosessista ja kaikesta mitä olemme saaneet jo aikaiseksi. Toinen jakso tulee olemaan yhteistyössä OSA ry:n kanssa. Jaksossa Viena, Eeti ja OSA ry:n Anita keskustelevat yhdenvertaisuus työstä, institutionaalisen muutoksen tarpeesta yliopiston sisällä ja kaikesta mitä voimme tehdä muutoksen aikaansaamiseksi.

Jos sinulla on ideoita ja/tai kiinnostusta liittyä podcast-tiimiin, voit olla yhteydessä DM tai sähköpostin välityksellä!


Qaareva is proud to have its very own podcast, Queerious that provides an upbeat, funny, and insightful dive into all things queer. Along with having light-hearted Q&A and unpacking questions from our audience, the podcast will also have episodes dedicated to unpacking cultural, social, and political phenomena central to our queer community. Our hosts are Qaareva's own Viena, Hanna, and Eeti "Eddie". We are a multilingual podcast, having episodes both in Finnish and English.


The podcast is still in its beginning phases, but we have some episodes underway. An upcoming episode, Queerious About Us, will tell you about Qaareva's history, creation, and what Qaareva wants to accomplish. Qaareva's head chairperson Satu and vice-chairperson Mathilda recount where the idea for creating Qaareva came from, the process of how it was created, and what we have accomplished so far. The next episode will be a joint-podcast episode between OSA ry, where hosts Viena, Eeti, and OSA ry's Anita will discuss equality work, the needed institutional changes within the university, and what ought to be done.Enemmistö LGBTQIA+ -yhteisöön kuuluvista kohtaa mielenterveyden haasteita elämänsä aikana. Lisäksi vähemmistöstressi koskettaa meitä eri tavoin vaikuttaen negatiivisesti hyvinvointiin ja erityisesti jaksamiseen. Vähemmistöstressillä tarkoitetaan vähemmistöstatukseen liittyvää kroonista stressitilaa, joka johtuu syrjivistä yhteiskunnallisista normeista, paineista ja oletuksista.


Pyrimme omalta osaltamme vastaamaan tähän Qaarevan uusilla verkkosivuilla avaamallamme mielenterveys helpillä. Olemme koonneet sivulle kätevästi matalan kynnyksen avun tarjoajia auttavista puhelimista chatteihin, vertaistukiryhmistä turvataloihin ja päivystysavusta seksuaaliterveyden ylläpitoon. Samasta paikasta löytyy myös erityinen osio korona-ajan aiheuttaman stressin hallitsemisesta.


Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta - jos esimerkiksi tiedät jostakin mielenterveys helpiin sopivasta palvelusta, jota emme ole maininneet, tuo se ihmeessä meidänkin tietoisuuteemme!❤


In the midst of Pride Week celebrations, we want to highlight the mental health of the LGBTQIA+ community❤️ The majority of LGBTQIA+ folks face mental health struggles at one point or another in their lives. In addition minority stress affects us in different ways and it can weaken our well-being and especially resilience. Minority stress refers to a chronic state of stress related to ones minority status, and it's tied to societal norms, pressures and assumptions.


For our part, we aim to respond to this with the Mental Health Help we launched on Qaareva’s new website. We’ve conveniently put together low-threshold help providers from hotlines to chats, from peer support groups to shelters, and from emergency care to sexual health care. There is also a special section on managing the stress caused by covid-19.


For the time being, most of the resources we've gathered use Finnish but there will be a similar page full of help providers in English (and other languages) once we've finished translating the whole page! We welcome feedback on the site - for example, if you know of a mental health service that should be mentioned, please bring it to our attention! ❤️Yes we brought it back! Haluamme tuoda yhteen uusia queer-ihmisiä, yhdistää sateenkaarevaa yhteisöä,löytää uusia kutkuttavia tapoja ja lähestyä toisiamme! Aloitimme siis uuden queerin kirjekaveripalstan! Haluatko lähettää pitkiä kirjeitä ja kiiltokuvia, värikkäitä kortteja tai vaikka ajatuksella laadittuja viestejä. Käy tutkailemassa itsellesi uusi queer-kirjekaveri Qaarevan sivuilta.


Yes we brought it back! We want to bring new queer people together, unite the rainbow community and find interesting new ways to get closer to each other! So we started a new queer pen pal column at Qaareva.com! Do you want to send long letters and funny pictures, maybe colorful cards or thoughtful poems with stickers. Check out the new queer pen pal column and find new queer people!


VERKKOLEHTI / ONLINE MAGAZINE


Qaarevan verkkolehteen julkaistaan juttuja ajankohtaisista LGBTQIA+ –aiheista! Lehdellämme pyrimme luomaan alustan keskustelulle, jossa on tilaa moninaisille äänille. Otamme aktiivisesti kantaa niin Queer-oikeuksien kuin muidenkin ihmisoikeuksien puolesta ja julkaisemme kaikki kannanottomme verkkolehdessä. Lehdessämme julkaistaan kannaottojen lisäksi esimerkiksi kirjoituksia Queer-kulttuurista, -kirjallisuudesta sekä -taiteesta. Kiinnostaako sinua tai järjestöäsi verkkolehteen kirjoittaminen? 🌈 Onko sinulla mielessäsi LGBTQIA+ –aiheisiin liittyviä ajatuksia tai aiheita joista toivoisit kirjoitettavan? Otamme mielellämme vastaan sateenkaarevia vieraskynä -kirjoituksia! Keskeneräiset juttuideat ovat myös tervetulleita ja voit pyytää meiltä aina kirjoitusapua! 🌈 Innostaako sinua suurempi vastuu verkkolehden sisällöllisestä tulevaisuudesta ja kehittämisestä? Qaarevan lehdestä vastuussa olevasta verkkosivutiimistä löytyy monenlaista hommaa. Mikäli siis verkkolehden kehittäminen kiinnostaa enemmän, ole meihin yhteydessä! 🌈 Onko järjestölläsi kiinnostusta kirjoittaa aiheesta, johon toivoisitte sateenkaarevaa näkökulmaa? Qaareva kirjoittaa mielellään artikkeleita myös muiden järjestöjen kanssa. Mikäli jokin ylläolevasta kiinnostaa ole rohkeasti yhteydessä instagramin DM’ssä tai sähköpostilla! (qaareva@outlook.com)


Did you know that Qaareva also has an online magazine to publish articles and other writings on LGBTQIA+ topics? With our magazine, we aim to create a platform for discussion with room for diverse voices. We take an active position on behalf of Queer rights and other human rights and therefore publish all our views in the online journal. In addition to statements, we also publish writings about Queer culture, literature, and art. Are you or your organization interested in writing for our online magazine? 🌈 Do you have thoughts on LGBTQIA+-related topics you would like to write about? We will be glad to receive writings from guest writers! Unfinished ideas are also welcome and you can always ask us for writing help! 🌈 Do you wish to have a greater responsibility for the future development of the content of our online magazine? We have many types of tasks on the team responsible for Qaareva magazine. So if you're interested in taking part in the future of a magazine, don't hesitate to contact us!


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page